Enighet om kraftavtale

04.04.2018: Saltenkommunene Beiarn, Rødøy og Sørfold samt Bindal ble denne uka enig med Nordland fylkeskommune om en forlengelse av konsesjonskraftavtalen som ble inngått i 1983.

Salten Regionråd...

23.02.2018: Salten Regionråd ser nytten i å ha et samarbeid med Nord-Norges Europakontor og forlenger partnerskapsavtalen med to år til 30. juni 2020.

Salten Regionråd møtes i...

09.02.2018: Årets første møte i regionrådet er lagt til Bodø 15. februar 2018. I løpet av dagen er det bl.a. satt av tid til presentasjon av Indeks Nordland med særlig vekt på Salten, møte med...

Salten Regionråd ønsker...

02.01.2018: Rødøy har gjennom 2017 deltatt som observatør i regionrådets møter for å gjøre seg kjent med regionen, og vil fra 2018 møte som ordinært medlem i Salten Regionråd. Overgangen fra H...

Julehilsen 2017

20.12.2017: 

Gjensidigestiftelsen gir...

14.12.2017: Det største enkeltbeløpet Gjensidigestiftelsen deler ut i Nordland i år, 1,4 mill, går til Salten Friluftsråd. Støtten går til prosjektet Helsefremmende skoler i Nordland, fase II...