Rødøy kommune inn i...

11.07.2017: Salten Regionråd har etter søknad fra Rødøy vedtatt å ta kommunen inn som ordinært medlem i regionrådet fra 2018. Forutsetningen er at Rødøy deltar i hele regionrådets virksomhet....

Basecamp Salten 2017

21.06.2017: Er du klar for årets råeste helg i Salten? 8 - 10. september går basecamp Salten av stabelen ved Bratten aktivitetspark i Bodø. Her har ungdom mellom 13 - 18 år mulighet til å prøv...

Salten Regionråd møtes i...

07.06.2017: Årets juni-møte i Salten Regionråd er lagt til Støtt i Meløy kommune. Av saker som skal behandles kan nevnes årsmelding og regnskap for 2016 for regionrådet og underliggende tiltak...

Møte med Stortinget om...

28.04.2017: Ny lufthavn, sammenhengende og raskere opprustning av E6, fjernstyring og utbedring av Nordlandsbanen og reetablering av Nord-Norgelinja. Disse sakene ble løftet fram for Stortinge...

Samferdselskonferanse på...

15.03.2017: Årets samferdselskonferanse i regi av Fauske Næringsforum setter bl.a. fokus på Nasjonal Transportplan, framtidas E6 gjennom Nordland og terminalstruktur i nord.

NTP 2018 – 2029 – hva...

07.04.2017: I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 26 751 millioner kroner til prosjekter i Nordland. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområdemidler, bysa...