Fellesmøte mellom Salten...

07.06.2016: 3. juni 2016 møttes Salten og Ofoten Regionråd på Hamsunsenteret til drøfting av felles utfordringer. Naturlig nok var samferdsel et av hovedpunktene under møtet.

Salten- og Ofoten med...

07.06.2016: Salten og Ofoten Regionråd er i et felles høringsinnspill enige om at det må satses på jernbane og utbedringer av E6 og E10 i neste NTP-periode. De to regionrådene vedtok i felles...

Salten Regionråd møtes 2....

31.05.2016: I tillegg til en rekke årsmøtesaker, vil det bli satt fokus på bl.a. innspill til Nasjonal Transportplan, felles eierstrategi, samhandling rus/psykiatri og nye Saltenstrategier i d...

Lynkurs om EU for...

18.03.2016: Spiller EU egentlig noen rolle for kommuner og fylkeskommuner? Er det stor forskjell på de sakene lokal- og regionalpolitikere i Europa og Norge diskuterer? Hvordan deltar Norge i...

Vellykket...

14.04.2016: Sist mandag var rundt 80 deltakere samlet til samferdselskonferanse på Fauske. Her var det mye fokus på ny E6 gjennom Sørfold, men også fly, jernbane, telekommunikasjon og regional...

Åpen innspillkonferanse...

12.04.2016: Salten Regionråd er inne i en prosess med rullering av Saltenstrategiene, og ønsker i den forbindelse å invitere til en innspillkonferanse 22. april der alle som har interesse invi...