Gjensidigestiftelsen gir...

14.12.2017: Det største enkeltbeløpet Gjensidigestiftelsen deler ut i Nordland i år, 1,4 mill, går til Salten Friluftsråd. Støtten går til prosjektet Helsefremmende skoler i Nordland, fase II...

Barents Road konferanse i...

16.11.2017: Barents Road foreningen ble stiftet i Murmansk for 20 år siden med kommunene langs vegen fra Bodø gjennom Luleå, Rovaniemi og til Murmansk som medlemmer. De senere år har det vært...

Salten Regionråd møtes på...

10.11.2017: Salten Regionråd møtes til årets siste møte 16. – 17. november på Fauske. Tema som tas opp er bl.a. nye rammebetingelser for arbeidsmarkeds- og vekstbedrifter og eiendomsskatt på v...

Saltentinget 2017

06.10.2017: 19. – 20. oktober 2017 møtes kommunestyrene i Salten til Saltentinget 2017. «Kommunene som skoleeiere, utdanning – og hvordan beholde ungdommene i vår region» skal være hovedtema u...

Salten Regionråd møtes i...

18.09.2017: Høstens møte i Salten Regionråd er lagt til Beiarn 21. – 22. september 2017. Av tema som skal belyses kan nevnes båtruter, arbeidsmarkedet i Nord-Norge og marine næringer.

Felles Ansvar i Salten...

15.09.2017: Torsdag formiddag var Felles Ansvar i Salten på Bodø videregående skole for å informere elever om rus sammen med politiet og helsesøster ved skolen.