Nyheter

Stortingsmelding om oppgavefordeling lagt frem

Foto: Ruud, Vidar, NTB Scanpix

Regjeringen har i dag lagt frem en stortingsmeldingen om hvilke oppgaver de ønsker at kommunene skal overta etter kommunereformen.

Statsminster Erna Solberg vil flytte makt nærmere der folk bor og vil at mer skal besluttes lokalt. 

Her er noen av forslagene:

  • Kommunaldepartementet foreslår at ansvaret for videregående opplæring kan overføres til de største kommunene. Overføringen må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
  • Allmenntannhelsetjenesten, spesialisttannhelsetjenesten og fylkeskommunenes ansvar etter tannhelsetjenesteloven overføres til større og mer robuste kommuner. Dette skal utredes nærmere.
  • Tingrettenes og Oslo byfogdembetes myndighet til å forestå vigsler overføres til kommunene. En høytidelig seremoni kan ivaretas ved å gi retningslinjer for innholdet og utførelsen av vigselen i kommunens regi.
  • Større kommuner kan få et større ansvar for rehabiliteringstjenester som i dag ivaretas av spesialisthelsetjenesten. Dette skal utredes nærmere.
  • Departementet foreslår å opprette en forsøksordning med overføring av driftsansvar for DPS (distriktspsykiatriske sentre) til kommuner som har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse.
  • Det foreslås at ansvaret for finansieringen og forvaltningen av VTA (varig tilrettelagt arbeid) og VTO (enkeltplasser i ordinære virksomheter) utredes nærmere med sikte på at disse arbeidsmarkedstiltakene overføres til kommunene.
  • Basishjelpemidler kan overføres til større kommuner. Det skal foretas en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken.

Les mer om saken hos nrk.no