Om Salten

Kraftfulle Salten

Fotograf: Ernst Furuhatt

Salten består av de ni kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Regionen er på 10 387,77 km² og dermed like stor som Østfold, Vestfold, Akershus og Oslo til sammen. Salten er plassert midt i Norge, hvor avstanden Fauske – Oslo er den samme som Fauske – Nordkapp.

Salten hadde pr. 1. januar 2017 om lag 81 000 innbyggere. Om lag 75 % av disse er bosatt i Saltens to bykommuner, med 63 % i fylkeshovedstaden Bodø og 12 % i Fauske. Den øvrige bosettingen er spredt rundt i de syv øvrige kommunene i Salten.

Salten kan by på flere nasjonalparker, lang og vakker kystlinje, Norges nest største isbre, en fantastisk skjærgård og et magisk øyrike, grotter, mektige fjell og et godt og variert kulturtilbud. I Salten kan du både ta del i et pulserende byliv og ha unike naturopplevelser.

Salten besitter store naturressurser og har en meget sterk og konkurransedyktig industri med stort potensial for videre vekst.  Ser man overordnet på næringsstrukturen er det offentlig sektor som utgjør den største andelen med over 40 % av sysselsettingen. Næringer hvor Salten har spesielle fortrinn og som har et stort potensial for framtidig utvikling og vekst er spesielt industri, havbruk, landbruk og reiseliv- og kulturnæringer.

Salten har et godt utgangspunkt i forhold til å realisere nye muligheter og møte utfordringene i årene framover.

Folketall pr. 01.01.2017

Kommune

                                                                                                                             
Beiarn 1043
Bodø 51022
Fauske 9729
Gildeskål 2024
Hamarøy 1810
Meløy 6435
Saltdal 4702
Steigen 2543
Sørfold 1958
Til sammen 81266