Saker til SR 2017

Saksdokumenter til SR 2017

Her publiseres møtedokumenter i forkant av møtene i Salten Regionråd:

Møte 16. februar 2017

1.     Innkalling

2.      Saksdokumenter

3.     Vedlegg SR-sak 01/17 – Referat fra forrige møte

4.     Vedlegg SR-sak 03/17 – Søknad fra Rødøy kommune

5.     Vedlegg SR-sak 04/17 – Oppsigelse fra Steigen kommune

6.     Vedlegg SR-sak 04/17 – Vedtekter Salten regionråd

7.     Vedlegg SR-sak 04/17 – Vedtekter Salten friluftsråd

8.     Vedlegg SR-sak 04/17 – Vedtekter Salten kultursamarbeid

9.     Vedlegg SR-sak 04/17 – Samarbeidsavtale Felles Ansvar i Salten

10.   Vedlegg SR-sak 05/17 – Oversikt over vedtak i kommunene (Saltenstrategier)

11.   Vedlegg SR-sak 05/17 – Saltenstrategier 2016-2020 (med endringer foreslått av AU)

12.   Vedlegg SR-sak 06/17 – Diskusjonsnotat regionrådets rolle og fokus

13.   Vedlegg SR-sak 07/17 – Strategiplan havbruk Salten 2017-2027

14.   Vedlegg SR-sak 08/17 – Oppdragsbrev fra Nordland fylkeskommune datert 13.12.2016

15.   Vedlegg SR-sak 09/17 – Aktuelle lover – kultur

16.   Vedlegg SR-sak 09/17 – Hovedaktiviteter kulturutredning Telemarksforskning

17.   Vedlegg SR-sak 10/17 – Indeks Nordland 2017

18.   Vedlegg SR-sak 11/17 – Saksframlegg Bodø kommune (Interkommunalt prosjekt)

19.   Vedlegg SR-sak 12/17 – Saksframlegg Bodø kommune (Europeisk kulturhovedstad)

20.   Vedlegg SR-sak 12/17 – Forstudie Europeisk kulturhovedstad 2024

21.   Vedlegg SR-sak 13/17 – Utkast til partnerskapsavtale Bodø i vinden

22.   Vedlegg SR-sak 14/17 – Partnerskapsavtale Nord-Norges Europakontor

23.   Vedlegg SR-sak 16/17 – Vedtekter Jernbaneforum Nord

24.   Vedlegg SR-sak 17/17 – Oversikt over behov for rydding i kommunene

Møte 8. - 9. juni 2017

Møte 21. - 22. september 2017

Møte 16. - 17. november 2017