Andre avdelinger

Kontaktinfo til våre andre avdelinger

28.01.201510:57 Admin
Salten Friluftsråd
Avd. Steigen

Bjørn Godal, faglig leder
bjorn.godal@salten.no
Besøksadresse: Kommunehuset, Leinesfjord
Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø
Mobil: 950 68 985

Avd. Bodø

Annette Digermul Hals, prosjektleder
annette.hals@salten.no
Besøksadresse: Sjøgata 27, Bodø
Postadresse: Sjøgata 27, 8006 Bodø
Telefon: 75 54 86 00
Mobil: 480 26 694

Salten Kultursamarbeid

Hege Næss Klette, faglig leder
hege.naess.klette@salten.no
Besøksadresse: Sjøgata 27, Bodø
Postadresse: Sjøgata 27, 8006 Bodø
Telefon: 75 54 86 00
Mobil: 990 38 028

Felles Ansvar i Salten

Ingunn Dalen, faglig leder
ingunn.dalen@salten.no
Telefon: 75 54 60 39
Mobil: 977 07 588

Rune Røbekk, prosjektleder
rune.robekk@salten.no
Telefon: 75 54 60 04
Mobil: 907 01 143

Besøksadresse: Kongens gt. 81, 8002 Bodø (Politihuset)
Postadresse: Postboks 1023, 8001 Bodø