Salten Regionråd

26.01.201511:18 Admin

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

Regionrådet er organisert etter kommunelovens § 27 og har 20 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjon fra hver kommune. I tillegg møter rådmennene med tale- og forslagsrett.

Styret har 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, og velges blant de som har møterett i Regionrådet.

Sekretariatet har 2 faste ansatte. 

Salten FriluftsrådSalten Kultursamarbeid og Felles Ansvar i Salten er etablert som permanente tiltak under regionrådet.

Vedtekter Salten Regionråd