Saksdokumenter til SR 2018

Her publiseres møtedokumenter i forkant av møtene i Salten Regionråd:

02.02.201810:25 Admin

Møte 21. november 2018

 1. Innkalling
 2. Saksdokumenter
 3. Vedlegg SR-sak 43/18 – Saltenstrategiene 2016 – 2020
 4. Vedlegg SR-sak 43/18 – Presentasjon digital infrastruktur
 5. Vedlegg SR-sak 45/18 – Høringsnotat Regional utviklingsplan 2035 – sammendrag og tiltakskapittel
 6. Vedlegg SR-sak 48/18 – Referat fra møte 20. – 21. september 2018
 7. Vedlegg SR-sak 50/18 – Rapport med anbefalinger om felles gode løsninger for AFT- og VTA-bedrifter i Salten
 8. Vedlegg SR-sak 50/18 – Presentasjon fra NHO Arbeid & inkludering
 9. Vedlegg SR-sak 52/18 – Vedtekter Barents Road forening

Møte 20. - 21. september 2018

 1. Innkalling
 2. Saksdokumenter
 3. Vedlegg SR-sak 32/18 – Saltenstrategiene 2016 – 2020
 4. Vedlegg SR-sak 32/18 – Handlingsplan 2017
 5. Vedlegg SR-sak 32/18 – Rapportering Handlingsplan
 6. Vedlegg SR-sak 32/18 – Resultatmåling – måloppnåelse
 7. Vedlegg SR-sak 32/18 – NHOs kommunebarometer 2018
 8. Vedlegg SR-sak 33/18 – Referat fra møte den 31. mai – 1. juni 2018
 9. Vedlegg SR-sak 36/18 – Budsjettforutsetninger 2019 
 10. Vedlegg SR-sak 36/18 – Driftsbudsjett regionrådets virksomhet 2019
 11. Vedlegg SR-sak 36/18 – Tabell tilskudd fra kommunene 2019
 12. Vedlegg SR-sak 36/18 – Tabell kontingent Salten Friluftsråd 2019
 13. Vedlegg SR-sak 37/18 – Brev Helse- og omsorgsdep datert 29/6-2017
 14. Vedlegg SR-sak 37/18 – Epostkorrespondanse mellom Rødøy kommune og Helse Nord RHF
 15. Vedlegg SR-sak 37/18 – Brev fra Helse Nord RHF datert 2. januar 2018
 16. Vedlegg SR-sak 37/18 – Brev fra Rødøy kommune datert 5. juli 2018
 17. Vedlegg SR-sak 38/18 – Brev fra Nordlandssykehuset HF
 18. Vedlegg SR-sak 39/18 – Høringsbrev datert 22/8-2018
 19. Vedlegg SR-sak 39/18 – Avinors nordområdestrategi – «Avinor og Nordområdene mot 2040»
 20. Vedlegg SR-sak 39/18 – Utkast høringssvar Nordland fylkeskommune
 21. Vedlegg SR-sak 39/18 – Innspill fra Salten Regionråd til Avinors nordområdestrategi datert 16/11-2017
 22. Vedlegg SR-sak 40/18 – Vedtekter Barents Road forening
 23. Vedlegg SR-sak 40/18 – Protokoll fra årsmøtet i Barents Road forening

Møte 31. mai - 1. juni 2018

 1. Innkalling
 2. Saksdokumenter
 3. Vedlegg SR-sak 18/18 – Rapport med anbefalinger
 4. Vedlegg SR-sak 18/18 – Oversikt over virksomhetene
 5. Vedlegg SR-sak 18/18 – Felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten
 6. Vedlegg SR-sak 19/18 – Kravspek Destinasjon Salten
 7. Vedlegg SR-sak 19/18 – Strategiplan for reiseliv i Salten 2017 – 2027
 8. Vedlegg SR-sak 20/18 – Referat fra forrige møte
 9. Vedlegg SR-sak 21/18 – Orienteringer
 10. Vedlegg SR-sak 22/18 – Samarbeidsavtale mellom Salten Regionråd og Nord universitet
 11. Vedlegg SR-sak 23/18 – Strategiplan for havbruk 2017 – 2027
 12. Vedlegg SR-sak 24/18 – Pkt a) Ordføreropprop vedørende ferje- og hurtigbåttilbudet i Nordland
 13. Vedlegg SR-sak 24/18 – Pkt a) Særutskrift vedtak SR-sak 32/17 – Høring nytt hurtigbåt- og ferjekart i Nordland
 14. Vedlegg SR-sak 24/18 – Pkt b) Forslag til uttalelse vedrørende eiendomsskatt 
 15. Vedlegg SR-sak 25/18 – Særutskrift vedtak SR-sak 52/16
 16. Vedlegg SR-sak 25/18 – Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 – 2029
 17. Vedlegg SR-sak 25/18 – Jernbanesektorens handlingsprogram for Nordland 2018 – 2029
 18. Vedlegg SR-sak 26/18 – Årsmelding 2017 for Salten Regionråd
 19. Vedlegg SR-sak 26/18 – Årsregnskap 2017 for Salten Regionråd

Møte 15. februar 2018

 1. Innkalling
 2. Saksdokumenter
 3. Vedlegg SR-sak 01/18 – Indeks Nordland 2018
 4. Vedlegg SR-sak 02/18 – Referat fra forrige møte
 5. Vedlegg SR-sak 03/18 – Vedlegg Pkt A4 – svar fra sd-dep
 6. Vedlegg SR-sak 05/18 – Partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor
 7. Vedlegg SR-sak 06/18 – Strategiplan for havbruk i Salten 2017 – 2027
 8. Vedlegg SR-sak 06/18 – Oversikt over vedtak i kommunene
 9. Vedlegg SR-sak 06/18 – Forslag til prosjektskisse
 10. Vedlegg SR-sak 07/18 – Forslag til vedtektsendringer
 11. Vedlegg SR-sak 08/18 – Prosjektskisse ryddeprosjekt i Salten
 12. Vedlegg SR-sak 08/18 – Oversikt over utsiktsrydding i Salten
 13. Vedlegg SR-sak 09/18 – Forslag til budsjettrutiner for 2019
 14. Vedlegg SR-sak 09/18 – Strategier for samarbeid og eierstyring i Salten
 15. Vedlegg SR-sak 14/18 – Prosjektskisse ettervern rus/psykiatri
 16. Vedlegg SR-sak 14/18 – Sluttrapport ettervern rus/psykiatri
 17. Vedlegg SR-sak 15/18 – Brev fra rådmannsgruppa til ordførerne i Salten
 18. Vedlegg SR-sak 16/18 – Uttalelse fra Fauske kommune