Saker til SR 2020

Saksdokumenter 2020

Her publiseres saksdokumenter til Salten Regionråd i 2020:

Saker til møte 17. - 18. september 2020
 1. Saksdokumenter
 2. Vedlegg SR-sak 27/20 – Notat: Organisering av Salten Regionråd
 3. Vedlegg SR-sak 28/20 – Utkast til Saltenstrategier 2020-2024 (utkast i layout vil bli presentert i regionrådets møte)
 4. Vedlegg SR-sak 29/20 – St.meld. 7 Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023
 5. Vedlegg SR-sak 30/20 – Prosjektplan samhandling ettervern rus/psykiatri
 6. Vedlegg SR-sak 30/20 – Sluttrapport samhandling ettervern rus/psykiatri
 7. Vedlegg SR-sak 31/20 – Referat fra forrige møte
 8. Vedlegg SR-sak 36/20 – Driftsbudsjett regionrådets virksomhet 2021
 9. Vedlegg SR-sak 37/20 – Innspill til Iris-fondet
 10. Vedlegg SR-sak 38/20 – Utkast til partnerskapsavtale Nord-Norges Europakontor i Brussel
 11. Vedlegg SR-sak 40/20 – Utkast til regionvekstavtale
 12. Vedlegg SR-sak 40/20 – Utkast til handlingsplan tilknyttet regionvekstavtale

Saker til møte 4. juni 2020

 1. Saksdokumenter
 2. Vedlegg SR-sak 14/20 – Referat fra forrige møte
 3. Vedlegg SR-sak 15/20 – Årsmelding 2019
 4. Vedlegg SR-sak 15/20 - Årsregnskap SR (Del 1)
 5. Vedlegg SR-sak 15/20 - Årsregnskap 2019
 6. Vedlegg SR-sak 16/20 – Årsmøtedokumenter Salten Friluftsråd
 7. Vedlegg SR-sak 17/20 – Årsmøtedokumenter Salten Kultursamarbeid
 8. Vedlegg SR-sak 18/20 – Årsrapport Felles Ansvar i Salten
 9. Vedlegg SR-sak 19/20 – Innkalling Generalforsamling Salten Invest AS
 10. Vedlegg SR-sak 20/20 – Utkast Saltenstrategier 2020 – 2024
 11. Vedlegg SR-sak 22/20 – Innspill til Iris-fondet

 

Saker til møte 13. februar 2020:

 1. Innkalling
 2. Saksdokumenter
 3. Vedlegg SR-sak 02/20 – Indeks Nordland 2020
 4. Vedlegg SR-sak 03/20 – Sluttrapport: Evaluering av fastlegeordningen
 5. Vedlegg SR-sak 04/20 – Saltenstrategier 2016 – 2020
 6. Vedlegg SR-sak 04/20 – Innspill fra Saltdal kommune vedrørende Saltenstrategiene
 7. Vedlegg SR-sak 05/20 – Referat fra forrige møte
 8. Vedlegg SR-sak 08/20 – b) Notat fra Frivillighetssentralene
 9. Vedlegg SR-sak 08/20 – b) Oversikt over tildelinger til Frivillighetssentralene
 10. Vedlegg SR-sak 09/20 – Høringsbrev datert 6. januar 2020
 11. Vedlegg SR-sak 10/20 – Høringssvar fra NFKK, Sjømat Norge og Norsk industri
 12. Vedlegg SR-sak 11/20 – Partnerskapsavtale Nord-Norges Europakontor
 13. Vedlegg SR-sak 11/20 – Bestillerbrev Nord-Norges Europakontor
 14. Vedlegg SR-sak 13/20 – Påmeldingsskjema ordførerens tur og oversikt over turmål