Salten Regionråds ansatte

08.01.201515:26 Admin

I Regionrådets administrasjon er de ansatte fordelt på:  

  • Sekretariatet (Kontorsted Sjøgata 27 Bodø)
  • Salten Friluftsråd (Kontorsted Kommunehuset Leinesfjord og Sjøgata 27 Bodø)
  • Felles Ansvar i Salten (Kontorsted Bodø Politihus)
  • Salten Kultursamarbeid (Kontorsted Sjøgata 27 Bodø)

Sekreteriatet

Daglig leder
Navn: Kjersti Bye Pedersen
E-post: kjersti.bye.pedersen@salten.no
Tlf: 75 54 86 00 / 936 15 198

Koordinator
Navn: Maria Hansen
E-post:maria.hansen@salten.no
Tlf: 75 54 86 00 / 918 69 488

Prosjektleder Ett digitalt Salten
Navn: Tom Erik Holteng
E-post: tom.erik.holteng@salten.no
Tlf: 977 36 144

Prosjektleder samferdsel
Navn: Per Gaute Pettersen
E-post: per.gaute.pettersen@salten.no
Tlf: 977 24 555

Salten Friluftsråd

Faglig leder
Navn: Bjørn Godal
E-post: bjorn.godal@salten.no
Tlf. 950 68 985

Prosjektleder
Navn: Annette Digermul Hals
E-post: annette.hals@salten.no
Tlf. 75 54 86 00 / 480 26 694

Prosjektleder 50%
Navn: Knut Berntsen
E-post: knut.berntsen@friluftsradet.no
Mobil: 917 78 767

Felles Ansvar

Faglig leder
Navn: Ingunn Dalen
E-post: ingunn.dalen@salten.no
Tlf: 75 54 60 39/ 977 07 588

Prosjektleder
Navn: Rune Røbekk
E-post: rune.robekk@salten.no
Tlf. 75 54 60 04/ 907 01143

Salten Kultursamarbeid

Faglig leder
Navn: Hege Næss Klette
E-post: hege.naess.klette@salten.no
Tlf: 75 54 86 00/ 990 38 028