Avsluttede prosjekter

Båtpakke Salten (2009 - 2010)

Prosjektet beskriver fremtidige ruteløsninger for hurtigbåt og ferger i Salten

Målet med prosjektet var å fremme konkrete forslag til sjøverts rutestruktur som fremmer utviklingen i Salten, herunder styrking av BAS-regionene.

Rapport Båtpakke Salten II

Sammendrag av rapport