Avsluttede prosjekter

Salten Brann IKS (2003-2006)

Felles branntjeneste i Salten ble utredet i tidsrommet 2003-2005, og selskapet Salten Brann IKS ble etablert i 2006.

Etter at 8 av 9 kommuner i Salten hadde vedtatt å etablere felles brann- og redningsvesen for Salten, ble det den 28. april 2006 avholdt stiftelsesmøte for Salten Brann IKS. 

Selskapet overtok Brann- og redningsvesenet i kommunene, Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Saltdal, Steigen og Sørfold fra 1. januar 2007. I 2013 ble også Meløy kommune med i selskapet.

Sentrale dokumenter under etableringen av selskapet:

Les mer om Salten Brann IKS