Salten Regionråd...

01.01.1970: Salten Regionråd har besluttet å gjennomføre juni-møtet på Teams siden det fortsatt er mange som ikke er vaksinert i Salten. Møtet går over to dager 3. - 4. juni 2021.

Prosjektleder søkes -...

01.01.1970: Salten Regionråd søker prosjektleder for Salten Kultursamarbeid som i tett samarbeid med faglig leder og kommunene skal jobbe med å koordinere Saltens arbeid frem mot Bodø som Euro...

Gode nyheter for...

01.01.1970: De siste dagene har regjeringspartiene sluppet svært gode samferdselsnyheter for Saltenregionen. Det er nå kjent at Regjeringen setter av 9,6 mrd kr til ny E6 gjennom Sørfold, og a...

Salten Regionråd møttes...

01.01.1970: Med bakgrunn i smittesituasjonen ble februar-møtet i Salten Regionråd gjennomført på Teams.

Salten Regionråd møtes...

27.05.2020: 4 juni 2020 gjennomføres det for første gang et digitalt møte med hele regionrådet til stede. Møtet foregår i Teams.

Salten Regionråd søker...

01.02.2021: Stillingens hovedoppgaver vil være å koordinere og følge opp viktige oppgaver og prosesser i regionrådet, samt å jobbe tverrfaglig opp mot de ulike virksomhetsområdene i organisasj...