Invitasjon til...

03.08.2020: Salten Regionråd er inne i en prosess med rullering av Saltenstrategiene, og ønsker i den forbindelse å invitere til et innspillmøte 19. august 2020 der våre samarbeidspartnere inv...

Salten Regionråd inn i...

12.06.2020: Salten Regionråd har siden 2014 hatt partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor (NNEO) i Brussel. I dagens partnermøte ble Salten Regionråd v/leder Ida Pinnerød valgt inn som...

Nok en nyansettelse i...

02.06.2020: Per Gaute Pettersen (53) er ansatt som prosjektleder for satsingen «Samferdsel i Salten».

Salten Regionråd møtes...

27.05.2020: 4 juni 2020 gjennomføres det for første gang et digitalt møte med hele regionrådet til stede. Møtet foregår i Teams.

Nyansettelse i Salten...

08.05.2020: Tom Erik Holteng er ansatt som prosjektleder i Salten Regionråd for prosjektsatsingen «Ett digitalt Salten».

#SaltenPåske2020

03.04.2020: