Gode nyheter for...

01.01.1970: De siste dagene har regjeringspartiene sluppet svært gode samferdselsnyheter for Saltenregionen. Det er nå kjent at Regjeringen setter av 9,6 mrd kr til ny E6 gjennom Sørfold, og a...

Salten Regionråd møttes...

01.01.1970: Med bakgrunn i smittesituasjonen ble februar-møtet i Salten Regionråd gjennomført på Teams.

Salten Regionråd møtes...

27.05.2020: 4 juni 2020 gjennomføres det for første gang et digitalt møte med hele regionrådet til stede. Møtet foregår i Teams.

Salten Regionråd søker...

01.02.2021: Stillingens hovedoppgaver vil være å koordinere og følge opp viktige oppgaver og prosesser i regionrådet, samt å jobbe tverrfaglig opp mot de ulike virksomhetsområdene i organisasj...

Samferdsel i Salten

09.09.2020: Salten Regionråd har valgt å styrke samferdselssatsingen i Salten, i tett samarbeid med kommunene. Bakgrunnen for dette er behovet for betydelige oppgraderinger hva gjelder infrast...

Salten Regionråd møtes i...

08.09.2020: Etter en lang Covid-19-pause uten fysiske møter er det klart for møte i Salten Regionråd den 17. - 18. september i Hábmer-Hamarøy. Første dag av møtet er lagt til Tysfjord Turistse...