Salten Regionråd møttes...

01.01.1970: Med bakgrunn i smittesituasjonen ble februar-møtet i Salten Regionråd gjennomført på Teams.

Salten Regionråd møtes...

27.05.2020: 4 juni 2020 gjennomføres det for første gang et digitalt møte med hele regionrådet til stede. Møtet foregår i Teams.

Samferdsel i Salten

09.09.2020: Salten Regionråd har valgt å styrke samferdselssatsingen i Salten, i tett samarbeid med kommunene. Bakgrunnen for dette er behovet for betydelige oppgraderinger hva gjelder infrast...

Salten Regionråd møtes i...

08.09.2020: Etter en lang Covid-19-pause uten fysiske møter er det klart for møte i Salten Regionråd den 17. - 18. september i Hábmer-Hamarøy. Første dag av møtet er lagt til Tysfjord Turistse...

Invitasjon til...

03.08.2020: Salten Regionråd er inne i en prosess med rullering av Saltenstrategiene, og ønsker i den forbindelse å invitere til et innspillmøte 19. august 2020 der våre samarbeidspartnere inv...

Salten Regionråd inn i...

12.06.2020: Salten Regionråd har siden 2014 hatt partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor (NNEO) i Brussel. I dagens partnermøte ble Salten Regionråd v/leder Ida Pinnerød valgt inn som...