Trond Loge i Salten...

07.02.2019: En ekte høster har flyttet blikket. Trond Loge gikk av med pensjon 1. februar. Ikke for å slutte, men for å for å kunne så og høste mer andre steder enn han har gjort i sitt yrkesa...

Salten Regionråd møtes...

06.02.2019: Årets første møte i Salten Regionråd i 2019 er lagt til Bodø 13. - 14. februar. Ny kommunelov, Indeks Nordland og samferdsel i Salten er noen av temaene som blir tatt opp.

Julehilsen 2018

20.12.2018: 

Salten Regionråd møtes...

15.11.2018: Årets siste møte i Salten Regionråd er lagt til Bodø 21. november. Infrastruktur, helse og et smartere Salten er noen tema som står på dagsorden.

Styret i Salten Regionråd...

09.11.2018: Representantskapet i IRIS Salten har i dag, etter innstilling fra styret i Salten Regionråd, tildelt Salten Regionråd 4 millioner kroner til to ulike satsinger i Salten.

Salten Regionråd har...

01.10.2018: – Et tettere samarbeid og økt kunnskapsutvikling skal bidra til å styrke den framtidige utviklingen av Salten, sier Petter Jørgen Pedersen.