Salten Regionråd inn i...

12.06.2020: Salten Regionråd har siden 2014 hatt partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor (NNEO) i Brussel. I dagens partnermøte ble Salten Regionråd v/leder Ida Pinnerød valgt inn som...

Nok en nyansettelse i...

02.06.2020: Per Gaute Pettersen (53) er ansatt som prosjektleder for satsingen «Samferdsel i Salten».

Salten Regionråd møtes...

27.05.2020: 4 juni 2020 gjennomføres det for første gang et digitalt møte med hele regionrådet til stede. Møtet foregår i Teams.

Nyansettelse i Salten...

08.05.2020: Tom Erik Holteng er ansatt som prosjektleder i Salten Regionråd for prosjektsatsingen «Ett digitalt Salten».

#SaltenPåske2020

03.04.2020: 

Foreslår en nasjonal sky...

14.02.2020: Robert Steen som er byråd for helse, eldre- og innbyggertjenester i Oslo kommune besøkte i går Salten Regionråd. Steen snakket om digitalisering og hvordan kommunene kan jobbe for...

Salten Regionråd møtes...

05.02.2020: 13. februar er det klart for årets første møte i Salten Regionråd i 2020. Tema for møtet er bl.a. digitalisering og ledelse, Indeks Nordland 2020 og fastlegetjenesten og annen tjen...