Uttalelser 2020

Salten Regionråd har i 2020 vedtatt følgende uttalelser: