Salten Regionråd

Salten Regionråd har hjemmekontor

Salten Regionråd følger Bodø kommunes retningslinjer for smitteforebygging.

Det betyr at de ansatte fra og med 13. mars 2020 jobber hjemmefra. Jobbreiser og annen møtevirksomhet avlyses også fra dette tidspunktet.

Retningslinjene gjelder inntil videre.

Ta gjerne kontakt med oss via telefon eller E-post.

Oppdatert 14.4.2020