Salten Regionråd

Salten Regionråd møttes på Teams 18. februar 2021

Foto: Ernst Furuhatt

Med bakgrunn i smittesituasjonen ble februar-møtet i Salten Regionråd gjennomført på Teams.

Aktuelle saker som ble tatt opp var bl.a. 

- NOU 2020:15 Det handler om Norge

- Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024

- Orientering fra Visit Bodø

-Masterplan for reiseliv og opplevelser i Salten

- Prosjektstrategi for «Ett digitalt Salten 2020 – 2023»

- Samferdselsprosjekt Salten – prosjektplan 2020 – 2023

- Innspill til RTP 2022-2024 for Nordland

- Saltenstrategier 2020 - 2024

Saksdokumentene finnes her

Referat fra møtet

Publisert 18.2.2021

Oppdatert 24.2.2021