Salten Regionråd

Salten Regionråd fortsetter med Teams-møter

Foto: Ernst Furuhatt

Salten Regionråd har besluttet å gjennomføre juni-møtet på Teams siden det fortsatt er mange som ikke er vaksinert i Salten. Møtet går over to dager 3. - 4. juni 2021.Aktuelle saker som tas opp er bl.a.:

- Orientering om de planlagte endringene ved Husbanken Region Bodø

- Ny selskapsform for Salten Regionråd

- Høring - Regional Planstrategi for Nordland 2021-2024

- Innspill til Regional Transportplan 2022-2033

- Masterplan for reiseliv og opplevelser i Salten

- Høring - Regional plan for vannforvaltning 2022-2027

I tillegg gjennomføres det årsmøter i tiltakene under Salten Regionråd: Salten Friluftsråd, Salten Kultursamarbeid, Felles Ansvar i Salten og Salten Invest AS.

Saksdokumenter finnes her

Publisert 1.6.2021