Salten Regionråd

Møteplan 2020 og 2021

Foto: Fotograf Holst, Fauske

Salten Regionråd har vedtatt følgende møteplan for 2020 og 2021:

 Møteplan 2021

Organ Ukedag Dato Sted
Styret fredag 29. januar Bodø
Regionrådet torsdag/fredag 18.- 19. februar Bodø
Styret fredag 19. mars  Bodø
Styret fredag 7. mai  Bodø
Regionrådet torsdag/fredag 3. - 4. juni  Sørfold
Styret fredag 27. august Bodø
Regionrådet torsdag/fredag 16. - 17. september Gildeskål
Styret fredag 5. november  Bodø
Regionrådet torsdag/fredag 25. - 26. november  Fauske

 Møteplan 2020

Organ Ukedag Dato Sted
Styret fredag 24. januar Bodø
Regionrådet torsdag 13. februar Bodø
Styret fredag 27. mars (avlyst)
Styret torsdag 15. mai (endret til Teams)
Regionrådet torsdag/fredag 4. - 5. juni (endret til Teams 4. juni)
Styret fredag 28. august Bodø
Regionrådet torsdag/fredag 17. - 18. september Hamarøy
Styret fredag 30. oktober  Bodø
Regionrådet torsdag 19. november (avlyst)