Salten Regionråd

Møteplan 2021

Foto: Fotograf Holst, Fauske

Salten Regionråd har vedtatt følgende møteplan for 2021: Endringer kan forekomme - jfr. corona-situasjonen.

 Møteplan 2021

Organ Ukedag Dato Sted
Styret fredag 29. januar Teams
Regionrådet torsdag 18. februar Teams
Styret fredag 19. mars  Teams
Styret mandag 10. mai  Teams
Regionrådet torsdag/fredag 3. - 4. juni  Teams
Styret fredag 27. august Bodø
Regionrådet torsdag/fredag 16. - 17. september Gildeskål
Styret fredag 5. november  Bodø
Regionrådet torsdag/fredag 25. - 26. november  Fauske