Lenke til grunnkart med informasjon om kommunene i Salten og Nordland. Siden driftes av Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune.

26.01.201513:24 Admin

 Nordlandsatlas Salten

I Nordlandsatlaset finnes oppdaterte verneområdegrenser, oversikt rødlistearter, naturtyper, gjeldande arealplaner (kommuneplaner og reguleringsplaner) for en rekke kommuner, kommuneplaner og reguleringsplaner på høring, berggrunnskart, oversikt over ulike administrative grenser (politidistrikt, mattilsynets regionkontor, regionrådsgrenser, sivilforsvarsregioner m.m.), eiendomsgrenser, og valgfrie bakgrunnskart (ulike typer topografiske kart, ortofoto, sjøkart). 

Nordlandsatlas er også tilgjengelig for smarttelefoner og nettbrett.