Nyheter

Salten Regionråd møtes på Kjerringøy

Årets siste møte i Salten Regionråd er lagt til Kjerringøy 17. – 18. november. I dette møtet vil bl.a. regionrådets rolle og fokus bli satt på dagsorden. Det ventes også stort engasjement rundt innspill til handlingsprogram til Regional Transportplan 2018 – 2029.

Øvrige saker som kan nevnes er orientering fra Nord Universitet om status fusjonsprosessen, lærerutdanningen og desentraliserte tilbud.

Videre vil Nord-Norges Europakontor orientere om OECD-rapporten som omhandler utviklingen og utfordringer i Nordområdene i Norge, Sverige og Finland. Rapporten skal bidra i arbeidet overfor nasjonale myndigheter og EU, for å kunne opprettholde differensiert arbeidsgiveravgift også etter 2021, samt reduserer eller fjerne avgiftsnivået til sektorunntakene. Rapporten får også fram landsdelens store verdiskaping, men også utfordringene med lange avstander til markedene.

Lenke til saksliste og saksdokumenter

Publisert 14.11.2016