Nyheter

Salten Regionråd møtes i Bodø

Fotograf: Tommy Andreassen

16. februar 2017 møtes Salten Regionråd i Bodø til et dagsmøte. Strategiplan Havbruk, Indeks Nordland og ryddeprosjekt er noen av sakene som er satt på dagsorden.

Rødøy kommune kommer for å presentere sin søknad om å bli medlem i Salten Regionråd fra 2018.

Regionrådets rolle og fokus skal også diskuteres og av andre saker kan nevnes Saltenstrategier, kulturutredning og endring av vedtekter i Jernbaneforum Nord.

Oversikt over saksliste og saker

Publisert 13.2.2017