Nyheter

Salten Regionråd beklager at Steigen melder seg ut av regionsamarbeidet

Foto: Wikipedia

Salten Regionråd synes det er svært beklagelig at Steigen kommune har sagt opp sitt medlemskap, da dette vil bidra til å svekke det regionale samarbeidet i Salten. Dersom Steigen trekker oppsigelsen innen 1. juli 2017 stopper prosessen med utmelding.

Steigen kommunes oppsigelse ble behandlet i Salten Regionråd sitt møte 16. februar 2017. Regionrådets leder Petter Jørgen Pedersen og de øvrige kommunene i regionrådet uttrykte alle sin beklagelse, og ba Steigen om å vurdere saken på nytt. 

Salten Regionråd ble etablert i 1989 av de 10 kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Skjerstad, Steigen og Sørfold. Fra 2005 ble Skjerstad en del av Bodø, og regionrådet har etter dette bestått av 9 kommuner.

Dersom Steigen opprettholder sin oppsigelse vi det bli den eneste kommunen i Nordland som ikke har tilknytning til et regionråd fra 2018.

Les mer om saken på an.no +

Publisert 20.2.2017