Nyheter

Samferdselskonferanse på Fauske 25. april

Årets samferdselskonferanse i regi av Fauske Næringsforum setter bl.a. fokus på Nasjonal Transportplan, framtidas E6 gjennom Nordland og terminalstruktur i nord.

Statssekretær Tom Cato Karlsen og nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Eirik Sivertsen er invitert til konferansen for å snakke om Nasjonal Transportplan. Videre vil fylkesrådsleder Tomas Norvoll snakke om Nordland som et internasjonalt knutepunkt.

Det blir også satt fokus på næringslivets behov for å få laksen fram til markedet, og containerhavna i Sørfold sin betydning for frakt av gods. Se fullstendig program nedenfor.

PROGRAM

Påmelding til: post@fauskenf.no

Publisert 15. mars 2017