Nyheter

Salten Regionråd møtes i Meløy

Foto: no.tripadvisor.com

Årets juni-møte i Salten Regionråd er lagt til Støtt i Meløy kommune. Av saker som skal behandles kan nevnes årsmelding og regnskap for 2016 for regionrådet og underliggende tiltak, sluttrapport for samferdselsprosjektet og søknad fra Rødøy om medlemskap i regionrådet.

Det er også satt av tid til en workshop om regionrådets rolle og fokus - hva er det regionrådet ønsker skal sette på dagsorden i årene fremover.

Innspill til høringen vedrørende nytt hurtigbåt- og fergekart skal også diskuteres, og av andre saker kan nevnes kulturutredningen for Salten og handlingsplan for Saltenstrategier 2016 - 2020.

Oversikt over saksliste og saker.