Nyheter

Rødøy kommune inn i Salten Regionråd

Fotograf Stefan Barth: Utsikt fra Rødøyløva

Salten Regionråd har etter søknad fra Rødøy vedtatt å ta kommunen inn som ordinært medlem i regionrådet fra 2018. Forutsetningen er at Rødøy deltar i hele regionrådets virksomhet.

Rødøy kommune har gått gjennom en prosess i forhold til regiontilhørighet, og har etter dette sagt opp sin deltakelse i Helgeland Regionråd fra 31. desember 2016, og søkt deltakelse i Salten Regionråd.

Rødøy kommune hadde 1261 innbyggere i første kvartal 2017. Kommunesenteret ligger på Vågaholmen.

Næringslivet i Rødøy er bygd rundt primærnæringene jordbruk, fiske og havbruk.  I tillegg er det mekanisk industri og ulike former for tjenesteytende næring som transport og handel. 

Her er flere spennende reiselivsbedrifter, men det er også potensiale for utvikling og nyetableringer. Kommunen ønsker å legge til rette for nyetableringer som kan føre til tilflytting av nye innbyggere til Rødøy. 

Salten Regionråd ser fram til å få Rødøy kommune som medlem fra 2018.