Nyheter

Felles Ansvar i Salten informerer om rus

Torsdag formiddag var Felles Ansvar i Salten på Bodø videregående skole for å informere elever om rus sammen med politiet og helsesøster ved skolen.

Budskapet disse ønsket å formidle var:

  • Skolen skal være en rusfri arena uten press knyttet til rusmidler. 
  • Presisere at dagens ungdom i stor grad er lovlydige, positive og i liten grad begår kriminalitet.
  • Informere om konsekvensene ved å begå kriminalitet og hindringer det kan gi senere i livet.
  • Muligheten til å få hjelp og oppfølging

Dagen var i regi av politiet, og er en del av en nasjonal kampanje fra deres side. 

Media hadde i forrige uke en sak på narkotikabruk i videregående skole, og dette fikk mye oppmerksomhet.

Faglig leder i Felles Ansvar i Salten, Ingunn Dalen, sier følgende: "For oss som jobber på feltet kom det imidlertid ikke som en overraskelse. Felles Ansvar har cirka 40 ungdommer på ruskontrakt pr dags dato.

Generelt er vår oppfatning at ungdom i dag er lovlydig. Alt av undersøkelser og forskning viser at ungdom i dag begår mindre kriminalitet enn tidligere. De har større fokus på utdanning, helse og er framtidsrettet. Samtidig mener vi å se at enkelte ungdomsmiljøer i større grad enn tidligere har en mer liberal holdning til illegale rusmidler,  i hovedsak hasj og marihuana. Vi ønsker å opplyse, forebygge rekruttering og sette inn tiltak ovenfor de som er motivert for hjelp.  Da er et tverrfaglig samarbeid med politi, skoler, helsesøstertjenester Felles Ansvar og andre aktører viktig for å lykkes."

Besøket på Bodø videregående var veldig positivt. God oppslutning og interessante spørsmål fra engasjerte elever.

Bildet viser fra venstre: Ingunn Dalen, Felles Ansvar i Salten, Thomas Thorshaug og Ole-Christian Wathne fra politiet, og Hilde Tjønndal som er helsesøster ved Bodø videregående skole.

Publisert: 15.9.2017