Nyheter

Salten Regionråd møtes i Beiarn

Foto: Brynjar Hilling

Høstens møte i Salten Regionråd er lagt til Beiarn 21. – 22. september 2017. Av tema som skal belyses kan nevnes båtruter, arbeidsmarkedet i Nord-Norge og marine næringer.

Regionrådet får besøk av en rekke gjester som vil informere om følgende aktuelle saker:

  • Mottak av asylsøkere i Salten i 2017/2018 v/Dulo Dizdarevic, regiondirektør IMDi
  • Hvor går Nord-Norge – og hva skjer med arbeidsmarkedet? v/Roger Ingebrigtsen, daglig leder Agenda Nord-Norge
  • Eiendomsskatt på større vannkraftverk v/ Steinar Pettersen, konsernsjef SKS, Sten-Rune Brekke, finansdirektør SKS og Ole Petter Nybakk, rådmann i Beiarn / leder av Energirådet i LVK
  • Endring i båtruter i Nordland v/Odd Steinar Åfar Viseth, samferdselssjef Nordland fylkeskommune
  • Sluttrapport «Samhandling innenfor kommunalt ettervern rus/psykiatri» v/Lena Breivik, prosjektleder Helse- og omsorgsavdelingen Bodø kommune
  • Marine næringer – mulig fremtidig verdiskaping i Salten v/Dr. Johan Johansen, daglig leder Salten Havbrukspark

Saksdokumenter

Publisert 18.9.2017