Nyheter

Saltentinget 2017

19. – 20. oktober 2017 møtes kommunestyrene i Salten til Saltentinget 2017. «Kommunene som skoleeiere, utdanning – og hvordan beholde ungdommene i vår region» skal være hovedtema under Saltentinget. Dag 2 vil bli brukt til folkevalgtopplæring i regi av fylkesmannen, og hvor man knytter skoleeierrollen opp mot folkevalgtopplæringen.

Salten Regionråd har siden 2006 samlet kommunestyrene til Saltenting, med årets som det 7. i rekken. Opp gjennom årene har ulike tidsaktuelle tema vært satt på dagsorden sammen med regionale og nasjonale myndigheter.

Under årets Saltenting settes det spesielt fokus på ungdom og utdanning fra ulike ståsted, og vi får bl.a. besøk av rektorene ved Nord universitet og UiT Norges Arktiske universitet. Nordland fylkeskommune vil også bidra med fokus på sin rolle i utdanningspolitikken.

Saltentinget er en viktig møtearena, og vi ser fram til å samle alle kommunestyrene i Salten til to interessante dager, sier sekretariatsleder Kjersti Bye Pedersen.

Årets Saltenting vil ha ca. 200 deltakere, og støttes økonomisk av IRIS Salten IKS og Fylkesmannen i Nordland.

Program for Saltentinget 2017

Deltakerliste

Publisert 6.10.2017/ 16.10.2017