Nyheter

Saltentinget 2017 - Presentasjoner

Saltentinget 2017 svarte til forventningene takket være mange gode bidragsytere. Her finner dere presentasjonene som ble formidlet begge dager.

Kommunene som skoleeiere - utdanning av fremtidens ungdom

Presentasjoner torsdag 19. oktober:

Fylkeskommunens rolle i utdanningspolitikken v/ Hild-Marit Olsen, fylkesråd for utdanning

Vekst i Salten - hvor skal tankekraften komme fra? v/ Per-Oskar Schjølberg, spesialrådgiver KS Nordland

Digitalisering i grunnskolen v/ Tore Tverbakk, utdanningssjef Bodø kommune

Helsefremmende grunnskoler i Salten v/ Knut Berntsen, daglig leder Polarsirkelen Friluftsråd

Nord universitet - i og for regionen v/ Bjørn Olsen, rektor Nord universitet

Drivkraft i nord v/ Anne Husebekk, rektor UiT Norges arktiske universitet 

Fire trusler og en mulighet v/ Roger Ingebrigtsen, daglig leder Agenda Nord-Norge

Gi de beste hodene en karrierevei i Salten v/ Ingrid Lea Karlskås og Svetlana Hansen, Traineee Salten

Næringslivets kompetansebehov v/ Anne Marit Stork, Byggenæringens servicekontor

Lærlinger - en ressurs for kommunen? v/ Hege Sørlie, rådmann Meløy kommune

Folkevalgtopplæring ved Fylkesmannen i Nordland

Presentasjoner fredag 20. oktober:

Saksbehandlingsreglene i folkevalgte organer 
v/ Grethe Breimo, seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavd

Habilitet   og Habilitetskart v/ Erlann Mortensen, seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavd

Lovlighetskontroll, innsynsregler for folkevalgte v/ Tor Sande, underdirektør Kommunal- og beredskapsavd

Innføring i økonomistyring v/ Robert Isaksen, seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavd

Kommunal planlegging v/ Egil Johansen, kommunal og beredskapsdirektør

Innsigelser v/ Cathrine Hoff Mikalsen, seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavd

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen og Kap 9a i opplæringsloven v/ Gisle Berg, underdirektør og Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør Oppvekst- og utdanningsavd.

Foto: Gull H. Pedersen

Publisert 23.10.2017