Nyheter

Salten Regionråd møtes på Fauske

Foto: Gull H. Pedersen

Salten Regionråd møtes til årets siste møte 16. – 17. november på Fauske. Tema som tas opp er bl.a. nye rammebetingelser for arbeidsmarkeds- og vekstbedrifter og eiendomsskatt på verker og bruk. Det er også satt av tid til dialogmøte med Nordlandssykehuset HF.

Andre saker som vil bli diskutert er samarbeidsavtale med Nord universitet, regionrådets rolle og fokus, evaluering av Saltentinget 2017 og partnerskapsavtalen med Bodø i vinden.

Kommunene i Salten har i tillegg meldt inn følgende saker som ønskes drøftet i møtet:

  • Meløy kommune v/ordfører: Kvalifiseringsprogram for helsepersonell
  • Fauske kommune v/rådmann: Arctivity v/Valnesfjord Helsesportsenter
  • Saltdal kommune v/ordfører: Invitasjon av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite til Salten
  • Bodø kommune v/ordfører: Status i PCI-saken

Saksdokumenter

Publisert: 10.11.2017