Nyheter

Barents Road konferanse i Luleå

Barents Road foreningen ble stiftet i Murmansk for 20 år siden med kommunene langs vegen fra Bodø gjennom Luleå, Rovaniemi og til Murmansk som medlemmer. De senere år har det vært liten aktivitet gjennom foreningen, men nå synes kommunene det er på tide å blåse nytt liv i samarbeidet fra hav til hav gjennom 4 land i Barentsregionen.

13. - 14. november 2017 har et 40-talls representanter fra alle fire land vært samlet til workshop i Luleå for å diskutere hvilken rolle foreningen skal ha i fremtiden. Alle deltakerne var positive til videre samarbeid, og det kom mange ideer til hvordan samarbeidet kan drives videre. Det ble bl.a. løftet fram et ønske om at ungdommen skal ha en sentral plass i det videre arbeid og det planlegges en Barents Ungdomskonferanse i 2018.

Andre aktuelle samarbeidsområder kan være infrastruktur, utdanning, kultur, næringsutvikling og turisme.

Styret i foreningen har fått mange gode innspill, og forhåpentligvis vil dette resultere i økt samarbeid og vekstkraft i hele regionen.

Les mer

Publisert 16.11.2017