Nyheter

Gjensidigestiftelsen gir 1,4 mill til Salten Friluftsråd

Foto: Salten Friluftsråd

Det største enkeltbeløpet Gjensidigestiftelsen deler ut i Nordland i år, 1,4 mill, går til Salten Friluftsråd. Støtten går til prosjektet Helsefremmende skoler i Nordland, fase II Salten. Nordland fylkeskommune bidrar med samme beløp, og Salten Friluftsråd har derved 2,8 mill kroner til frisk skolesatsing i 2018.

Prosjektet Helsefremmende skoler i Nordland er tenkt som en treårig satsing. Dette året har satsingen vært rettet inn mot Helgeland.  Daglig leder i Polarsirkelen friluftsråd, Knut Berntsen, har ledet Helgelands-satsingen, og oppnådd så gode resultater at Gjensidigestiftelsen aldri var i tvil om støtte til oppfølging i Salten i 2018.

Valgkretsleder Johan Petter Røssvoll i Gjensidigestiftelsen, Nordland, uttrykte stor tro på prosjektet da han overrakte sjekken på 1,4 mill til Trond Loge i Salten Friluftsråd. Det skjedde under en enkel tilstelning på Mo 13. desember. Røssvoll mente prosjektet har potensiale til å bli landsomfattende.

Salten Friluftsråd overtar nå ballen fra Polarsirkelen friluftsråd og går i dialog med kommuner og skoler i Salten umiddelbart over nyttår. Men Salten Friluftsråd overtar ikke bare ballen fra Helgeland, men også mannen. Knut Berntsen har tatt permisjon fra Polarsirkelen friluftsråd og er tilsatt i ettårig engasjement i Salten Friluftsråd med tiltredelse 1. januar.  Med det har Salten Friluftsråd sikret seg en svært kompetent og engasjert prosjektleder. Berntsen nyter stor respekt i både grunnskole- og høgskolemiljø. Han er leken som en oter og er utholdende som en jerv.

Satsingen tar utgangspunkt i Nordland fylkeskommunes kriterier for helsefremmende grunnskoler og har stort fokus på å forebygge livsstilsykdommer. Et av kriteriene er 60 minutter daglig fysisk aktivitet for alle elever på alle trinn. Da passer det svært godt at Stortinget nylig vedtok dette som norm for alle grunnskoler i Norge.

Salten Regionråd ønsker Knut Berntsen velkommen til Salten og takker både Gjensidigestiftelsen og Nordland fylkeskommune for solid støtte til helsefremmende innsats i skolen.

På bildet sees fra venstre Knut Berntsen, Trond Loge og Johan Petter Røssvoll.

Publisert 14.12.2017