Nyheter

Salten Regionråd ønsker Rødøy kommune velkommen inn i samarbeidet fra 2018

Rødøy har gjennom 2017 deltatt som observatør i regionrådets møter for å gjøre seg kjent med regionen, og vil fra 2018 møte som ordinært medlem i Salten Regionråd. Overgangen fra Helgeland til Salten er resultatet av en regionprosess som kommunen gjennomførte i 2016.

Med Rødøy som medlem øker arealet i Salten med 706 km2 og folketallet med ca. 1260 innbyggere. Kommunesenteret ligger på Vågaholmen. Kommunen strekker seg i øst inn til Svartisen nasjonalpark, og i vest ut i storhavet til Myken som ytterste bebodde øy. Dype fjorder og en skjærgård med nærmere 1000 øyer, holmer og skjær er med på å skape et spennende landskap.

De største øyene er Nordnesøy, Storselsøy, Gjerøy og Rødøy. Havet er fortsatt kommunikasjonsåre nr. 1 med Nordlandsekspressen som i trafikk mellom Bodø og Sandnessjøen betjener den ytre del av kommunen. Kystriksveien FV 17 må også bruke havet på en del av ferden gjennom Rødøy i tillegg til at «Rødøyløva» trafikkerer den indre forbindelsen mellom øyene i Rødøybassenget.

Næringslivet i Rødøy er bygd rundt primærnæringene jordbruk, fiske og havbruk. I tillegg er det mekanisk industri og ulike former for tjenesteytende næring som transport og handel. 

Her er flere spennende reiselivsbedrifter, men det er også potensiale for utvikling og nyetableringer. Kommunen ønsker å legge til rette for nyetableringer som kan føre til tilflytting av nye innbyggere til Rødøy. 

Salten Regionråd ser fram til å bli bedre kjent med Rødøy kommune gjennom tettere samarbeid i årene fremover.

Rødøy kommune

Publisert 2.1.2018