Nyheter

Salten Regionråd møtes i Bodø

Årets første møte i regionrådet er lagt til Bodø 15. februar 2018. I løpet av dagen er det bl.a. satt av tid til presentasjon av Indeks Nordland med særlig vekt på Salten, møte med Nord-Norges Europakontor, UNN og Nordland fylkeskommune.

Salten Regionråd har partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor, og den nye direktøren Nils Kristian Sørheim Nilsen møter regionrådet for å orientere om saker det jobbes med som har betydning for Salten og Nord-Norge.

Helse Nord RHF har initiert et kartleggingsprosjekt som omhandler rehabilitering i Nord-Norge, og prosjektleder Laila Skogstad ved UNN møter regionrådet for å orientere om prosjektet.

Nordland fylkeskommune v/Roar Blom møter regionrådet for å orientere om samarbeidsavtalene vedrørende folkehelse som er under revisjon.

I tillegg til ovennevnte er det en rekke andre saker som tas opp til behandling i møtet. Se lenke nedenfor.

Saksliste og dokumenter

Publisert 9.2.2018