Nyheter

Enighet om kraftavtale

Foto: Nordland fylkeskommune

Saltenkommunene Beiarn, Rødøy og Sørfold samt Bindal ble denne uka enig med Nordland fylkeskommune om en forlengelse av konsesjonskraftavtalen som ble inngått i 1983.

Konsesjonskraftavtalen har vært viktig for kommunenes tilrådning til kraftutbygging, noe som igjen har lagt grunnlag for at konsesjon ble gitt. Det lå en klar intensjon om en 60 års avtale i den opprinnelige avtalen fra 1983. Uten positiv medvirkning fra kommunene, hadde ikke fylkeskommunen fått sine viktige inntekter og sitt verdifulle og evigvarende medeierskap i Kobbelv og Saltfjellet/Svartisen.

Nordland fylkeskommune ønsket å si opp avtalen som innebar en deling av fortjenesten ved salg av konsesjonskraft fra kraftanlegg i disse kommunene.

Partene har hatt flere forhandlingsmøter, og Salten Regionråd har også engasjert seg i saken gjennom en uttalelse som ble gitt i møte 15. februar 2018.

Det er derfor gledelig å registrere at partene nå er kommet til enighet om en forlengelse av avtalen til 2033 sier leder i Salten Regionråd, Petter Jørgen Pedersen.

Bildet viser fra venstre Lars Evjenth, ordfører i Sørfold kommune, fylkesrådsleder Tomas Norvoll, Monika Sande, ordfører i Beiarn kommune, Olav Terje Hoff, ordfører i Rødøy kommune, Håkon A.N. Sæther, varaordfører i Beiarn kommune, og Ingelin Noresjø, fylkesråd for næring. Britt Helstad, ordfører i Bindal kommune var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Nordland fylkeskommune

Uttalelse fra Salten Regionråd

Publisert 4.4.2018