Nyheter

«Du-E» har landet på Norsk Luftfartsmuseum

Foto: Norsk Luftfartsmuseum

I går på selveste frigjøringsdagen 8. mai åpnet utstillingen «Du-E» på Norsk Luftfartsmuseum. Prosjektet i regi av Salten Kultursamarbeid er et samarbeid mellom ni barnehager i Salten som har arbeidet med hver sin kunstner fra Nordland.

Hensikten med prosjektet har vært å rette søkelyset på fred, demokratisk tankesett, toleranse og bekjempelse av hatefulle ytringer. Gjennom prosjektet ønsker en å bidra til at Salten skal oppleves som et fredelig sted å være, ved å spre bevissthet ved hjelp av barnas stemme.

Under åpningen var alle barnehagene til stede – til sammen 100 barn hadde funnet veien til museet sammen med ansatte og foreldre. 6 av kunstnerne var også til stede og kastet glans over åpningen i tillegg til innbudte gjester.

Leder i Salten Kulturutvalg, Sverre Breivik, hadde regien på åpningsseremonien, og barnehagene fra Straumen og Reipå bidro med sang og dans.

Kunstneren Vebjørg Hagene Thoe holdt hilsningstale til barna og lærte oss alle å si venn på flere språk. I en av installasjonene i utstillingen kan en også høre ordene “venn”-“fred”-“familie”- “frihet” på 5 språk.

Varaordfører i Bodø Synne Bjørbæk sto for den offisielle åpningen, og reflekterte i sin tale bl.a. over begrepet fred sett i lys av hendelsene rundt frigjøringen av Norge 8. mai.  

Prosjektet er støttet økonomisk av Kulturrådet, Regionalt næringsfond Salten og RKK Salten.

Samarbeidspartnere: Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nobels Fredssenter og Norsk Luftfartsmuseum

 

Les mer om prosjektet her

Bilder fra åpningen: Norsk Luftfartsmuseum

collage

Publisert: 8.5.2018