Nyheter

Salten Regionråd møtes i Sørfold

31. mai 2018 samles Salten Regionråd til to dagers møte på Kobbelv.

En arbeidsgruppe har sett på mulighetene for samarbeid mellom AFT- og VTA-bedrifter i Salten, og vil legge frem sine anbefalinger i møtet.

Andre tema som tas opp er status og veien videre for felles Destinasjonsselskap i Salten, samarbeidsavtale mellom Salten Regionråd og Nord universitet og prosjektskisse i tilknytning til Strategiplan for havbruk 2017 – 2027.

Regionrådet skal også gi høringsinnspill til jernbanesektorens handlingsprogram for 2018 – 2029 og behandle diverse årsmøtesaker.

Lenke til saksliste og saksdokumenter