Nyheter

Salten Regionråd møtes i Rødøy

Rødøy kommune ble medlem i Salten Regionråd fra 2018, og høstens møte 20. - 21. september er derfor lagt til Tjongsfjord. Det blir spennende å bli bedre kjent med Rødøy og det kommunen har å by på.

Vannkraftbeskatningen vil være et hovedtema på møtet og her vil LVK bidra med informasjon om hva som skjer i ekspertutvalget som er nedsatt. Utvalget skal gjennomgå og vurdere all beskatning og avgiftsbelegging av vannkraftverk, og vil komme med sin innstilling innen 1. oktober 2019.

Regionrådet skal også ha en gjennomgang med resultatmåling av Saltenstrategier 2016 - 2020. Her vil det være   spesiell fokus på digital infrastruktur og samferdsel.

I tillegg til ovennevnte er det en rekke andre saker som tas opp til behandling i møtet. Se lenke nedenfor.

Saksliste og dokumenter

Publisert 12.9.2018