Nyheter

Nærings- og samferdselskonferanse på Fauske

9. oktober 2018 inviteres det på nytt til nærings- og samferdselskonferanse på Fauske. Konferansen er i regi av Fauske Næringsforum, med Salten Regionråd som en av samarbeidspartnerne.

Konferansen er blitt en årlig tradisjon, og i 2018 er det følgende aktuelle tema som tas opp:

  • Omlegging av E6 gjennom Fauske
  • Nasjonal Transportplan 2022-2033
  • Åpning av tunellen gjennom Tjernfjellet høsten 2019
  • Nye Bodø Lufthavn
  • Innovasjonsmuligheter sammen med næringslivet
  • Næringsutvikling i Salten
  • Utfordringer for entreprenørene ved store utbyggingsprosjekt

PROGRAM

Påmelding innen 1. oktober : post@fauskenf.no

Publisert 18.9.2018