Nyheter

Salten Regionråd har signert samarbeidsavtale med Nord universitet

Foto: Per J. Elle, Nord universitet

– Et tettere samarbeid og økt kunnskapsutvikling skal bidra til å styrke den framtidige utviklingen av Salten, sier Petter Jørgen Pedersen.

Politisk leder i Salten Regionråd, Petter Jørgen Pedersen og rektor ved Nord universitet, Bjørn Olsen, signerte fredag 28. september en toårig samarbeidsavtale mellom Salten Regionråd og Nord universitet. Sentralt i avtalen er samarbeidsområder og fellesprosjekter som har stor betydning for utviklingen i vår region. Som eksempel kan nevnes utvikling av etter- og videreutdanninger, offentlige PhDer, utvikling av velferdsteknologi, demokratiutvikling og en styrking av den «blå» (akvakultur) satsingen i Salten.

– Gjennom samarbeidsavtalen skal vi satse på å utvikle kunnskap og kompetanse innenfor områder i vår region som vi ser kreves i framtiden.  Det er derfor gledelig å kunne inngå et formalisert samarbeid med Nord universitet, avslutter Pedersen.

Avtalen trer i kraft den 1. oktober 2018.

Bildet viser Petter Jørgen Pedersen og Bjørn Olsen som signerer kontrakten.

Publisert: 1.10.18