Nyheter

Styret i Salten Regionråd ønsker å rydde utsikt i Salten

Fotograf: Richard J. Varga

Representantskapet i IRIS Salten har i dag, etter innstilling fra styret i Salten Regionråd, tildelt Salten Regionråd 4 millioner kroner til to ulike satsinger i Salten.

Utsiktsrydding i Salten

 – Vi er svært fornøyde med begge tildelingene, sier leder i Salten Regionråd Petter Jørgen Pedersen.

Pedersen forteller at Salten Regionråd siden 2017, har jobbet med å etablere et ryddeprosjekt der utsiktsrydding langs hovedveier i Salten har vært målet. Det er inngått avtale med Statens Vegvesen om etterrydding og vedlikehold i de områdene som blir ryddet, og Statens Vegvesen har bevilget midler til ryddingen i 2018.

– Utsiktsrydding langs hovedveier er svært viktig i reiselivsøyemed, og gjennom denne bevilgningen kan vi sette trykk på ryddingen fremover slik at turistene får en positiv opplevelse når de kommer til Salten, sier Pedersen.  IRIS Salten har bevilget 1 million kroner til formålet.

Samferdsel og digital infrastruktur

Utbygging og tilrettelegging av samferdsel og digital infrastruktur er særdeles viktig for en positiv utvikling i Salten i fremtiden. – Gjennom en ny og forsterket satsing på disse områdene bidrar Salten Regionråd til å øke bolyst og tilrettelegge for økt næringsutvikling i hele Salten, sier Pedersen. – Dette er noe både regionrådet og kommunene er opptatte av, og har et kontinuerlig fokus på. – Nå får vi muligheten til å legge ekstra trykk på denne utviklingen fremover, sier Pedersen. IRIS Salten har bevilget 3 millioner kroner til formålet.

Representantskapet bevilget også 500 000 kroner til Fauske kommune og utviklingsprosjektet «Ny E6 – Ny by». Prosjektet har mange viktige elementer i seg, og hvor en del av formålet er å realisere en omlegging av RV 80 og E 6 utenom Fauske sentrum. – En viktig sak for hele Salten, avslutter Pedersen.

Publisert 9.11.2018