Nyheter

Helsefremmende skoleprosjektet har nådd en milepel

Grønnåsen skole i Bodø ble skole nr. 100 som har nådd målet om å bli en helsefremmende skole. Det ble feiret med fest fredag 1. februar 2019 i skolegården. I Salten er det til nå 38 skoler som har nådd det samme målet.

Vi vet alle at mette, våkne, spreke og trygge elever lærer bedre og har en hverdag som sikrer god helse. Skolene i Nordland har over år jobbet systematisk for å finne sine egne lokale løsninger som sikrer alle elevene en slik helsefremmende skolehverdag.

Fredag 1.februar ble det markert at Grønnåsen skole i Bodø kommune ble skole nr. 100 som kom i mål. Representanter fra sentrale aktører i arbeidet som Nordland Fylkeskommune, Bodø kommune, Salten Friluftsråd, Folkehelsealliansen Nordland og Gjensidigestiftelsen var tilstede. 

Arbeidet med å skape helsefremmende skoler i Nordland startet for alvor i 2012. Målet er at alle Nordlands 194 grunnskoler med 28000 elever skal bruke mulighetene de har til å gi elevene en skolehverdag som sikrer trivsel, læring og god helse. Når vi nå kan feire skole nr. 100,- ser vi at Nordlandsskolene er på god vei mot å bli det første fylket i Norge som tar grep om det helsefremmende arbeidet på en helhetlig og systematisk måte forteller prosjektleder Knut Berntsen i Salten Friluftsråd.