Nyheter

Salten Regionråd møtes til 2-dagers møte i Bodø

Årets første møte i Salten Regionråd i 2019 er lagt til Bodø 13. - 14. februar. Ny kommunelov, Indeks Nordland og samferdsel i Salten er noen av temaene som blir tatt opp.

I forbindelse med at ny kommunelov er vedtatt har regionrådet invitert professor Jan Fridthjof Bernt inn for å snakke om endringene og hvordan disse kan håndteres best mulig i kommunene.

Dekan Erlend Bullvåg  kommer til regionrådet for å presentere årets indeks Nordland med særlig vekt på Salten.

Videre vil fylkesråd for utdanning Hild Marit Olsen komme for å snakke om videregående opplæring, det 13-årige skoleløp - samarbeid og gjennomføring.

Det er også satt av tid til politisk verksted med fokus på et smartere Salten og digital infrastruktur der målet er å komme frem til hvilke type tiltak kommunene ønsker å jobbe videre med.

Følg lenken nedenfor og få innsikt i alle sakene som tas opp i møtet.

Saksliste og saksdokumenter

Publisert 6.2.2019