Nyheter

Fauskekonferansen 2019

4. april 2019 inviteres det på nytt til nærings- og samferdselskonferanse på Fauske. Konferansen er i regi av Fauske Næringsforum, med Salten Regionråd som en av samarbeidspartnerne.

Denne gangen er det følgende aktuelle tema som tas opp:

  • Nasjonal Transportplan 2022-2033 - hvilke behov og utfordringer mener Statens Vegvesen det er ved inngangen til neste NTP-periode?
  • Hva betyr ny NTP for vår region? Behov og prioriteringer.
  • Knutepunkt Salten - fremtidig struktur
  • Nye Veier - "økt samfunnsnytte og ny gjennomføringsmodell"
  • Gode sammen - Teamwork som et godt verktøy for måloppnåelse
  • Det bygges i Nord-Norge - er nordnorske entreprenører konkurransedyktige?
  • Nordland i verden og verden i Nordland
  • Elken Salten mot nye mål
  • Hydrogen som alternativ i transportsektoren - også for Nordlandsbanen

Program

Påmelding post@fauskenf.no  innen 20. mars

Publisert 7.3.19