Nyheter

Nord-Norges Europakontor i Brüssel søker etter trainee

Foto: NNEO

Har du lyst på en utfordrende, spennende og variert start på karrieren? Og samtidig lære mer om Nord-Norges forhold til EU? Nord-Norges Europakontor har en ledig traineestilling fra september 2019 til juli 2020.

Salten Regionråd er partner i Nord-Norges Europakontor i Brüssel, og anbefaler ungdom fra Salten som har lyst til å jobbe en periode utenlands å søke på denne stillingen.

Hensikten med traineestillingen er å gi unge nyutdannede med tilknytning til Nord-Norge en innfallsport til arbeidslivet, samt å skape engasjement og kunnskap for at disse senere skal kunne være en ressurs for regionen.

Arbeidsoppgavene vil inkludere
• Informasjonsarbeid og oppdatering av kontorets hjemmesider og sosiale medier
• Overvåking av EU-politikk med relevans for Nord-Norge, herunder regionalpolitikk, nordområdepolitikk, fiskeri, olje og gass, transport, forskning og utviklingsarbeid (FoU), Barentsregionen, kultur og urfolk
• Organisering av seminarer og studiebesøk
• Kontaktarbeid mot relevante aktører i Brussel
• Administrativt arbeid for kontoret

Søknadsfrist 3. april 2019

Info om stillingen

Info om Nord-Norges Europakontor 

Publisert 7.3.2019