Nyheter

Friluftsskoler i Salten 2019

Foto: Salten Friluftsråd

I 2019 arrangeres det friluftsskoler i alle kommunene i Salten i løpet av sommeren.

Friluftsskolen er et ferietilbud over 3 til 5 dager i nærmiljøet og målet er å gi deltakerne en lystbetont introduksjon til friluftsliv. Det gjennomføres en rekke friluftsaktiviteter som er tilpasset stedet, og været. Målgruppen er barn som går i 3. - 7. klasse.

Prosjektleder i Salten Friluftsråd, Annette Hals, sier at de med dette tilbudet håper å nå barn som ikke fanges opp av andre tilbud, og at målet er å gi barna noen morsomme og lærerike dager i naturen.

Les mer om friluftsskolen, innhold og påmelding.