Nyheter

Salten Regionråd møtes i Steigen

Foto: Helnessund Brygger

Årets juni-møte i Salten Regionråd er lagt til Helnessund i Steigen 5. - 6. juni 2019. Organisasjonen Ungt Entreprenørskap Norge og Nordland vil bl.a. besøke regionrådet for å orientere om aktiviteten og utfordringene framover, representert ved Grete Ingeborg Nykkelmo og Steve Hernes.

Regionrådet vil også få orientering om status for Sjunkhatten folkehøgskole. Juni-møtet vil for øvrig preges av en rekke årsmøtesaker i tillegg til at det er satt av tid til drøftinger rundt samferdsel og digital infrastruktur.

Dette møtet vil bli det siste i inneværende valgperiode siden september-møtet utgår pga. kommunevalget.

Nytt regionråd konstitueres 18. november 2019 i Saltdal, og da vil det også bli en markering av regionrådets 30 års-jubileum.

Lenke til saker og vedlegg til møtet

Publisert 28.5.2019