Nyheter

Salten Friluftsråd kårer årets mest attraktive turområde i Salten

Salten Friluftsråd vil kåre årets mest attraktive turområde i Salten i 2019. Turområdet som vinner vil få kr. 5000,- til tilrettelegging for å gjøre området enda mer attraktivt.

Juryen er friluftsrådets arbeidsutvalg og vinneren vil bli kåret i september. Frist for å komme med kandidat er onsdag 28. august. Legg gjerne ved et bilde og hvorfor akkurat dette stedet fortjener å vinne. Send inn forslag til friluftsradet@salten.no eller ta kontakt på friluftsrådets facebookside.

Området bør:

  • være et kjent og kjært område for friluftsliv i kommunen
  • ha en klar avgrensning
  • egne seg både til opphold og aktivitet
  • være naturprega, men kan også være bebygd (for eksempel Moloen i Bodø)
  • ha spesielle kvaliteter som gjør det attraktivt

I samarbeid med Statskog håper friluftsrådet dette tiltaket kan skape litt oppmerksomhet rundt Saltens turområder og bidra til enda flere besøk.