Nyheter

Salten Regionråd feirer 30 årsjubileum i Saltdal

18. - 19. november 2019 møtes Salten Regionråd til konstituerende møte på Rognan. Her skal det velges ny leder og nytt styre i tillegg til flere andre verv der regionrådet er representert.

Andre tema som settes på dagsorden er bl.a. eierstyring, innspill til Nasjonal Transportplan 2022 - 2033, skattlegging av vannkraftverk og ny kommunelov.

Under middagen blir det en markering av at regionrådet runder 30 år i 2019 med litt tilbakeblikk, men også noen tanker om fremtiden.

Det skal også deles ut en Antisutrepris under middagen. For å hedre personer eller organisasjoner som har utmerket seg som antisutrere, utnevner Salten friluftsråds styreleder årlig en antisutrehelt. En antisutrehelt skal ha utmerket seg ved å løse spesielt krevende oppgaver på en usutrete måte og må ha tilhørighet i Salten.

Påskjønnelsen er ei hånddreid ”Ole Brum-krukke” med honning produsert i Salten. Antisutrere varer litt lenger. Derfor er honning valgt som påskjønnelse. Honning kan ha over 800 års holdbarhet….

Lenke til saksdokumentene til møtet.

Publisert 15.11.2019