Nyheter

Salten Regionråd søker prosjektleder til "Ett digitalt Salten"

Foto: Kent-Even-Grundstad/www.nordnorge.com

Salten Regionråd lyser nå ut en spennende treårig stilling som prosjektleder for «Ett digitalt Salten». Prosjektet skal jobbe for å utvikle digitale Salten i tett samarbeid med kommunene.

Vi ønsker at den rette personen tar utgangspunkt i Stortingingsmeldingen «Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet», den nasjonale strategien «Én digital offentlig sektor» og KS’s digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner, for så å gjøre nødvendige tilpasninger til behovene i Salten.

Visjonen i prosjektet vil være «En enklere hverdag for innbyggere og næringsliv i Salten» hvor ledelse, struktur, kultur og endringskompetanse er de bærende elementene for å lykkes.

Hospitering hos de ti kommunene vil være en viktig del av prosjektgjennomføringen. En del reisevirksomhet må derfor påregnes.

Søknadsfrist 28. februar 2020.

MER INFO OM STILLINGEN